Afgelopen woensdag verscheen het zoveelste alarmerende rapport over de status van het reken- en taalonderwijs van de Onderwijsinspectie. Ik vind het onterecht om de oorzaak hiervan bij de beroepsgroep te leggen.

Structurele oorzaken, zoals het lerarentekort en een te hoge werkdruk, blijven onderbelicht, terwijl daar juist de crux zit. Om deze structurele oorzaken op te lossen, is een lange adem nodig en duidelijke keuzes van politiek Den Haag en onze minister Dennis Wiersma.

Onze missie – de missie van Kurve – is nu relevanter dan ooit: iedere leerling slim laten groeien in rekenen en talen. Met de inzet van slimme online leermiddelen, bespaar je kostbare tijd van docenten!

We hebben ons leermiddel Numo de slogan ‘Maakt ruimte voor onderwijs’ meegegeven. Numo legt de basis voor de vaardigheden die je met de computer goed kan inoefenen. Daardoor kan de docent zich richten op het geven van goede instructie en het betekenisvol maken van deze aangeleerde basiskennis.

Daarnaast geeft het docentendashboard van Numo inzicht in wat leerlingen al kunnen en waar zij nog moeite mee hebben. Zo weet de docent aan welke leerdoelen hij nog aandacht moet besteden in de les: aan de hele klas, een deel van de groep of een individuele leerling.

Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging. Gelukkig zijn er voorbeelden van scholen die wél de gewenste resultaten laten zien. Laten we ons hieraan optrekken. Op naar een optimale wisselwerking tussen leraar en leermiddel, zodat iedere leerling slim groeit in rekenen en talen. Wij helpen graag!

Bram van Tongeren

Directeur Innovatie en Didactiek