Vanaf het nieuwe schooljaar (2022/2023) kunnen mbo-studenten in Numo aan de slag met oefenmateriaal dat aansluit bij de nieuwe rekeneisen. Daarvoor moest het rekenprogramma in Numo worden aangepast. Een flinke operatie, vertelt Marloes Lubbe, educatief hoofdredacteur van dit leermiddel, in een interview.

Vanaf volgend schooljaar gelden de nieuwe rekeneisen in het mbo. In het kort komt het erop neer dat rekenopgaven in een context worden aangeboden die voor mbo-studenten herkenbaarder zullen zijn. Ook zijn de rekendomeinen opnieuw gedefinieerd. De bedoeling is dat daarmee het rekenonderwijs meer recht doet aan het karakter van het mbo en beter aansluit bij de student, wat een positieve invloed zal hebben op de motivatie.

15 nieuwe rekenmodules in Numo

Wat betekenen de nieuwe rekeneisen voor de rekenmodules in Numo?
‘Toen de nieuwe rekeneisen bekend werden, zijn we meteen aan de slag gegaan,’ vertelt Marloes. Voor ons betekent dit dat we vijftien nieuwe modules moeten ontwikkelen en dat is een flinke operatie! We werken daarbij samen met Wismon, een organisatie met alle expertise in huis als het gaat om bètavakken in het onderwijs.’

Oefen- en instructiemateriaal in Numo wordt in stappen ontwikkeld. Eerst is zorgvuldig bekeken waar de nieuwe rekenlijn aan moet voldoen en naar een goede opbouw voor niveau 2, 3 en 4. Vervolgens is van het bestaande materiaal bepaald wat kon worden hergebruikt of aangepast en wat opnieuw moest worden ontwikkeld.

Marloes: ‘De contentspecialisten van Wismon zijn hard aan het werk. Ik begeleid dit project en geef onder andere feedback op de nieuwe oefeningen. Een rekenspecialist bekijkt al het materiaal nog eens zorgvuldig. We willen bewaken dat de oefeningen van goede kwaliteit zijn, dat er voldoende context in de opdrachten zit en dat het geheel voldoet aan de nieuwe rekeneisen. Inmiddels zijn 9 modules klaar om getest te worden. Alles verloopt volgens een strakke planning, zodat we zeker weten dat studenten er in het nieuwe schooljaar mee kunnen oefenen.’

Eén platform voor rekenen, Nederlands én Engels

Waarom zouden mbo-instellingen Numo gebruiken? ‘Het fijne van Numo is dat studenten door de adaptiviteit van het programma alleen oefenen wat ze nog niet beheersen. Dat geldt overigens ook voor de generieke vakken Nederlands en Engels. Naast oefenmateriaal bevat het programma heldere instructie met animaties. Bovendien geeft het programma slimme feedback, waardoor iedere fout een leermoment wordt. Daardoor kunnen studenten er zelfstandig mee aan de slag. De docent ziet in het dashboard precies wat studenten moeilijk vinden. Hij of zij weet daardoor waaraan aandacht kan worden besteed in de les,’ aldus Marloes.

Numo gratis uitproberen?

Wie wil kan Numo gratis uitproberen – voorlopig nog wel met het huidige curriculum voor rekenen. Kijk voor meer informatie op numo.nl.

Wat is Numo?

Numo is hét online leermiddel voor de generieke vakken Nederlands, Engels en rekenen, waarmee studenten op hun eigen niveau vaardigheden kunnen oefenen. Voor rekenen is het oefenmateriaal curriculum-dekkend (van op weg naar 1F t/m 3F). Voor Nederlands bevat het programma instructie- en oefenmateriaal voor woordenschat, spelling, werkwoordspelling, grammatica, leestekens, formuleren en lezen van op weg naar 1F t/m 4F. Voor Engels kunnen studenten aan de slag met Words, Grammar en Reading (A0-B1).

Hoe werkt Numo?

Per leerstofonderdeel maken studenten eerst een diagnostische sprongtoets. Daarna krijgen ze instructie, oefenstof en feedback op maat. Doordat het programma adaptief is, volgt elke student zijn eigen route in zijn eigen tempo.

Numo is door studenten en leerlingen bedacht. Daardoor is er in het programma veel aandacht besteed aan motivatie. Intrinsieke motivatie wordt bevorderd doordat studenten in het dashboard precies zien waar zij naartoe werken en hoe zij vooruitgaan. Daarnaast kunnen studenten muntjes verdienen waarmee zij hun dashboard kunnen personaliseren, wat de extrinsieke motivatie bevordert.