Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging: het reken- en taalniveau moet omhoog. Maar hoe pak je dat aan als school? De leraar speelt hierbij een cruciale rol en een leermiddel kan daarbij ondersteunen. Het online leermiddel Numo doet dat op een slimme manier. Door de adaptieve werking krijgen leerlingen oefenstof op maat. Daarnaast geeft het programma de docent inzicht in waar (een deel van) de klas óf individuele leerlingen nog ondersteuning nodig hebben. Een optimale wisselwerking dus tussen leraar en leermiddel!

In De Staat van het Onderwijs 2022 geeft de inspectie aan dat het slecht gesteld is met het reken- en taalniveau van leerlingen. Het niveau van deze basisvaardigheden moet omhoog. Ga er maar aan staan als school. Want hoe pak je dat aan?

Eerst toetsen, dan oefenen!

Waar het niveau uiteindelijk naartoe moet, heeft de commissie Meijerink in 2010 vastgelegd in het Referentiekader taal en rekenen. De vraag is hoe ver leerlingen af staan van het referentieniveau dat ze uiteindelijk moeten behalen. En als dat is vastgesteld, hoe zorg je er dan voor dat je leerlingen groeien naar het beoogde niveau?

Als je vooraf al weet dat er (grote) verschillen zijn in het reken- en taalniveau van je leerlingen, is het handig om te toetsen wat het reken- en taalniveau van je leerlingen nu is. Een zogenoemde 0-meting. Er zijn verschillende partijen die dit soort methode-onafhankelijke toetsen aanbieden: Bureau ICE (JIJ!-toetsen), Diataal (Diatoetsen), Cito-toetsen en ook wij (Kurve) bieden deze toetsen aan (Testsuites). Wanneer de uitslag van de toetsen bekend is, kan een plan worden gemaakt hoe het verschil tussen gemeten en beoogde niveau wordt overbrugd.

Koppeling tussen toetsresultaten en oefenplatform

In Numo kunnen toetsresultaten gekoppeld worden aan het oefenprogramma, zodat leerlingen oefenen wat zij nog onvoldoende beheersen. Maatwerk dus. Met de Testsuites, maar ook met de Diatoetsen gaat dit via een automatische koppeling. Met de andere toetsen vraagt deze koppeling nu nog om enig handwerk.

Als de koppeling tussen toetsresultaten en Numo is gerealiseerd, kunnen leerlingen in Numo op hun eigen niveau oefenen met rekenen en talen (Nederlands, Engels, Duits). Iedere leerling werkt aan een persoonlijk leerplan dat voor hem klaarstaat.

Hoe werkt Numo?

Numo is een adaptief oefenprogramma. Per leerstofonderdeel maken leerlingen eerst een diagnostische sprongtoets die de mate van beheersing van een aantal leerdoelen meet. Vervolgens zet het programma oefeningen klaar waarmee leerlingen aan leerdoelen werken die zij nog onvoldoende beheersen. Ze krijgen instructie aangeboden en tijdens het oefenen worden zij met automatische, rijke feedback bijgestuurd. Elke leerling volgt zijn eigen route in zijn eigen tempo. Met Numo kunnen leerlingen doorgroeien, ook als ze het referentieniveau dat bij hun schooltype hoort al hebben gehaald. Met Numo kun je dus remediëren, maar ook verrijken. Het programma bevat oefenstof van op weg naar 1F tot en met 3F/4F.

De wisselwerking tussen Numo en docent

Dus je zet een online leermiddel in waarmee leerlingen kunnen oefenen in taal en rekenen en dan ben je er? Nee, zeker niet!

Terwijl leerlingen in Numo oefenen, houdt de docent de vinger aan de pols, zodat hij of zij kan inspringen wanneer leerlingen hulp nodig hebben. Met behulp van het docentendashboard hou je de regie en heb je grip op voortgang en inzicht. Je ziet zo al snel wie zich onvoldoende inzet, maar ook wie vastloopt en waarmee diegene nog moeite heeft. Op basis van overzichten zie je welke onderwerpen vragen om klassikale of gedifferentieerde instructie, maar je ziet ook waar individuele leerlingen nog moeite mee hebben. En waar het oefenen met Numo onvoldoende baat heeft, krijgt de docent een signaal.

Aanpak op de school

Wanneer oefenen leerlingen met Numo? Wie begeleidt hen daarbij en wie monitort de voortgang? Het werken met Numo kan op verschillende manieren worden georganiseerd en wat het beste past verschilt per school. Numo kan geïntegreerd worden in de lessen Nederlands of wiskunde. Maar er kunnen ook speciale Numo-uren worden ingericht. Het is belangrijk om daar met elkaar (schoolleiding, leraren, remedial teachers en mentoren) het gesprek over aan te gaan en daar een plan voor te maken, zodat er draagvlak is en iedereen weet wat zijn rol of taken hierin zijn.

Deskundige begeleiding bij de implementatie van Numo

Wij denken graag met je mee. Past Numo bij jouw school? Zo ja, welke aanpak sluit het beste aan bij de identiteit van de school?

Daarnaast kunnen we scholen ondersteunen of begeleiden bij de implementatie van Numo. Dit doen wij in samenwerking met de onderwijsspecialisten van de KPC Groep.

Verder bieden wij trainingen aan voor iedereen die op school te maken heeft met Numo. Dat kan een basistraining zijn; docenten leren het leermiddel zo goed kennen. Daarnaast geven onze trainers verdiepingstrainingen, waaronder de training ‘Formatief evalueren met Numo’.

Samen brengen we het taal- en rekenniveau omhoog

Door het volgen van trainingen beschikt de docent over alle handvatten die nodig zijn om succesvol met Numo aan de slag te kunnen. Zo kunnen leerlingen écht gaan groeien in rekenen en talen, en dat is natuurlijk de bedoeling!

Wil je meer weten?

Vraag een demo aan of neem contact met ons op.