Tienerschool SOOOOL 10-14 gebruikt het online leermiddel Numo voor Nederlands, rekenen, Engels én Duits. Sinds dit jaar neemt de school ook Diatoetsen af. Leerkracht Susan Peters: ‘Doordat de resultaten van de Diatoetsen kunnen worden gekoppeld aan Numo, wordt voor elke leerling automatisch een passend leerplan klaargezet. Zo kunnen ze nóg gerichter oefenen!’

SOOOOL 10-14 is een van de twaalf officiële tienerscholen van Nederland voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. SOOOOL staat voor Samen Ontdekkend Onderzoeken Ontwerpend en Ondernemend Leren. Wanneer leerlingen hebben ontdekt welk schooltype bij hen past, stappen ze over naar een school voor vmbo, havo of vwo. Susan Peters is een van de leerkrachten van het team van SOOOOL 10-14. ‘Op onze school krijgen leerlingen de ruimte om te ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun kwaliteiten zijn.’

Diatoetsen

SOOOOL 10-14 is dit jaar gestart met een 0-meting met Diatoetsen. ‘Leerlingen komen van verschillende basisscholen. Door hen te toetsen weten we precies hoe zij ervoor staan. Maar ook voor andere leerlingen is het handig. De toetsresultaten worden gekoppeld aan Numo, waardoor meteen een passend leerplan wordt klaargezet. Leerlingen kunnen vervolgens direct op het juiste niveau oefenen in Numo,’ legt Susan uit.

Het koppelen per leerling gaat heel makkelijk. ‘Als de Diatoetsen zijn gemaakt, hoef je per vaardigheid alleen maar op het koppelteken te klikken. Voor de vaardigheden waarvoor een leerling het niveau al heeft behaald, zie je geen koppelteken in Numo. Maar werkwoordspelling en spelling zetten we voor alle kinderen klaar, omdat we het belangrijk vinden dat deze stof regelmatig wordt herhaald,’ vertelt Susan. ‘Leerlingen oefenen bijna elke dag een half uur rekenen en een half uur Nederlands. Met Engels oefenen ze één uur per week. En twee vmbo-leerlingen oefenen ook Duits in Numo.’

Positieve feedback

Susan: ‘Voorheen hadden we een ander oefenprogramma. Maar dat gaf minpunten bij een fout. Dat demotiveerde enorm. In Numo worden leerlingen juist beloond met virtuele muntjes als ze oefenen. De leerlingen zijn enthousiast en wij, de leerkrachten, hebben een goed overzicht van de resultaten van onze leerlingen. Toen er in Numo voor rekenen en taal modules kwamen vanaf het niveau van groep 4, zijn we voor alle leerjaren overgestapt.’

Wil je meer weten over het koppelen van de resultaten van Diatoetsen aan Numo?

Download de brochure Van toetsprofiel in Diataal naar oefenen in Numo.
Hoe je de resultaten van de Diatoetsen koppelt aan Numo lees je in de handleiding Hoe koppel je de toetsresultaten van Diatoetsen met Numo.