Muiswerk Online

Een leerling oefent rekenen en talen in Numo op een iPad.

Voor wie?

Muiswerk Online is een leerplatform voor rekenen en talen in het vo, mbo, PrO en ISK.

Wie op zoek is naar een online leermiddel voor rekenen en talen, adviseren we Numo te gebruiken. Muiswerk Online is de voorloper van Numo.